REGISTRATIEFORMULIER
Gezien de heersende Corona-maatregelen, verzoeken wij U vriendelijk om 1 minuut de tijd te nemen en dit registratieformulier in te vullen. Dit moet maar door één van de tafelgenoten gebeuren.
Wij eerbiedigen uw volledige privacy en zullen dit mailadres noch doorverkopen, noch aanbieden, noch gebruiken voor andere doeleinden dan deze door U hierboven expliciet aangeduid. U kan op elk ogenblijk verzoeken om uw gegevens te checken, te schrappen of aan te passen en dit via deze zelfde mailform. U kan ook steeds direct mailen aan info@milorddepanne.be.